Privacy Statement

Autoschade Herstel Groep, gevestigd aan Keesomstraat 36, te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Autoschade Herstel Groep
Keesomstraat 36
6716 AB Ede
www.autoschadeherstelgroep.nl

+31 88 437 7800

Persoonsgegevens die wij verwerken

Autoschade Herstel Groep verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Kenteken
 • E-mailadres
 • Functie

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Autoschade Herstel Groep verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van sollicitatieprocedures
 • Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten
 • Het uitvoeren van het schadeafwikkelingsproces
 • Het afhandelen van klachten
 • Het doen van acquisitie/relatiebeheer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Autoschade Herstel Groep bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doel Gegevens Bewaartermijn
Sollicitatie CV 1 maand na afronding procedure
Sollicitatie CV Na uw toestemming 1 jaar
Samenwerkingsovereenkomsten Uittreksel KvK 1 maand
Samenwerkingsovereenkomsten Contactgegevens 1 jaar na afronding
Schademelding Contactgegevens, kenteken 3 maanden
Facturen schade-afwikkeling Contactgegevens, kenteken 7 jaren
Klachtafhandeling Contactgegevens, kenteken 1 jaar na afronding
Acquisitie Contactgegevens Zolang nodig

Delen van persoonsgegevens met derden:

Autoschade Herstel Groep deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens in opdracht van Autoschade Herstel Groep verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Autoschade Herstel Groep blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Autoschade Herstel Groep indien nodig je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met je nadrukkelijke toestemming.

Doel Gegevens Verwerker
Schademelding Contactgegevens, kenteken AHG Schadeherstellers

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

AHG gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. AHG gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Zie voor een toelichting: Cookies: wat zijn het en wat doe ik ermee?

Social media buttons

Wij gebruiken social media buttons. Social media buttons zijn bijvoorbeeld de Facebook “Like”-knop en knoppen om informatie te publiceren op Twitter of LinkedIn. Met deze knoppen verzamelen de aanbieders van deze diensten persoonsgegevens over je. Voor meer informatie over deze aanbieders en hoe zij met je gegevens omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Autoschade Herstel Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben ontvangen in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@autoschadeherstelgroep.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek . Autoschade Herstel Groep wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Autoschade Herstel Groep neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op via 088-4377800 of via info@autoschadeherstelgroep.nl.